Re: trân trọng thành khẩn mong các cụ / bác /anh /chị /em quá bộ qua .......


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 14, 2019 at 10:19:07:

In Reply to: Re: trân trọng thành khẩn mong các cụ / bác /anh /chị /em quá bộ qua ....... posted by :) on Jan 14, 2019 at 09:36:12:

Thanks :)
Dù sao bên kia cũng trang trọng hơn tí
Bên này đang bàn chuyện t́nh “iu”, chuyện tô phở tái, con cháu bỗng nhiên có posts bàn chuyện “tâm/ vọng tâm, chấp / phá chấp “ etc ... th́ có vẻ khôi hài quá
1 ngày vui há .... có thơ mới th́ post lên cho tui đọc ké !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]