Re: mang TLN ln đy nha


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 13, 2019 at 14:48:53:

In Reply to: Re: mang TLN ln đy nha posted by DG on Mar 13, 2019 at 14:42:08:

Hm qua P đi shop VSecret về th P đang thay quần o mặc thử th HA đi lạc ln m chặc kiểu h ... th P la ln "omg, ăn smell jặcky qu, anh take shower chưa ?" nhưng củng đứng yn 1 cht

:)))

Chưa lc no P khen HA smell good ... v HA phải take shower kỷ b4 lm chiẹn khờ dại ...

HA cho con HA hửi HA th tụi n ni Daddy smell ok not bad not too good ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]