Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-)


Posted by :-) ..172..19.135 on Nov 06, 2018 at 14:47:35:

In Reply to: Re: Cô Long ơiii - có cho order không :-) posted by Lz on Nov 06, 2018 at 14:21:21:

Thức ăn của Ấn khó ăn quá ah, cuối năm 2011 tui đi Ấn 'phải' ăn lần đó, tới bây giờ chưa dám thử lại :-))
Chanh dây nữa, cũng nhờ lần đó mới được thử (sau này mới biết là chanh dây), đi Ấn ghé Đài Loan trong buffet họ chỉ cắt ra phân nửa rồi dùng muỗng múc ăn vậy thôi à, mà sao ngọt ghê luôn.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]