Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 11:13:40:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by My on Jan 14, 2019 at 10:58:56:

dĩ nhin, sau khi sửa như ti nói trn, thì khg c̀n vít "Moi aussi" típ theo nữa .

Văn của M tuy khg sai nhưng có hơi dài dòng, có th̉ cũng vít cùng 1 ý nhưng làm cu ngắn hơn, thì đọc sẽ th́y gọn gàng hơn .

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]