Re: Nếu c giải ...


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jul 15, 2019 at 13:29:15:

In Reply to: Re: Nếu c giải ... posted by Lz on Jul 15, 2019 at 13:22:59:

hahaha ...khng dm bảo vệ tổ wốc đu, đnh thu l đng gồi ...

IN WW2, lnh Mẽo đnh bọn Nhựt l bảo vệ tổ quốc ...

Cn 2 trận đnh ở Iraq, v 1 trận đnh ở Afghans, trận đnh ở VN, ở Korea, lnh Mẽo l lnh đnh thu ..đi xm chiếm nước khc, dng đất nước của thin hạ để test vũ kh mới của mnh, 1 cng 2, 3 chiện, create war để stimulate economy ...đến nước người ph vỡ đất nước của họ, ỉa đi bỏ biết bao nhiu đứa con lai xong, bọn họ xch đt về, để biết bao nhiều lnh đồng minh voi Mẽo v t ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]