chiện ruồi muỗi


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 14, 2019 at 08:55:00:

Về lại bn Đin hơn 3 tuần, m những tn vết dư lại tư đm muỗi vẫn đọng lại chưa bị phai lạt . Trong khi đ những dấu vết phai lạt lc cn ở VN tưởng l mất đi khi qua lại bn Đin, nhưng thật sự l khng, n trở thnh những vết sẹo mờ mờ, khng sao xo hết đượcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]