Re: nhc and model career


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 07, 2018 at 08:58:00:

In Reply to: nhc and model career posted by DG on Nov 07, 2018 at 08:55:34:

DG (em gi) xi dại khg h ... rủi lm model hong nổi ting th chắc tiu ... th cho nhc đi học, nhc c gene của hắn c lẻ sẻ học kh ... c job
ri your guys sau ny để lại ci biẹt thự cho nhc l xong

hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]