Re: nhc and model career


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 07, 2018 at 09:15:10:

In Reply to: Re: nhc and model career posted by DG on Nov 07, 2018 at 09:11:42:

"ri my ex-boss cn ni: fải chi anh lấy em lm vợ l tốt ri"
V he phải chuẩn bị cho nhửng ngy DG khng sản

hahahaha

---
HA thch lấy P nhưng HA ni phải chi P cho HA đuọc more freedom :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]