Bớ anh thiện nam


Posted by tín nữ ..67..233.172 on Jan 14, 2019 at 17:22:51:

T́nh yêu nào như đến trong mơ
T́nh yêu nào êm ái như thơ
T́nh yêu nào ḷng cứ đợi chờ
Đợi chờ từng phút từng giờ
Từng phút từng giờ mà t́nh th́ đến nào ngờ
T́nh đến nào ngờ v́ t́nh nào có hẹn giờ

Em đi t́m anh suốt đời.


****

Ca sĩ Họa Mi hát bài này hay hén ?

https://www.dailymotion.com/video/x6gaiuiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]