Re: Bức tượng "Tiếc Thương"


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 12:05:07:

In Reply to: Re: Bức tượng "Tiếc Thương" posted by ch on Nov 07, 2018 at 11:43:40:


Tôi c̣n biết chuyện bác đi gym ngắm cơ bắp các cô nữa. Hôm nào cho tôi đi theo với hỉ?

Tôi chỉ muốn đi xem cho biết phụ nữ có cơ bắp hay không thôi. Cô htc bảo là không có.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]