Re: Đừng nuối tiếc - lượm trên mạng


Posted by :-) ..172..30.230 on Nov 07, 2018 at 12:32:56:

In Reply to: Re: Đừng nuối tiếc - lượm trên mạng posted by :{ ) on Nov 07, 2018 at 11:40:22:

Vậy đó, vậy mà cũng tính là duyên được nữa đó 😝 bác c̣n thâm nhập Phật Pháp nhiều hơn tui đó nghe 😛
Tui post lên trước, vậy bác nợ tui 😍Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]