Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 18:34:23:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by My on Jan 14, 2019 at 18:14:45:

thường dùng "profiter" đ̉ chúc trong ngày l̃, có lẽ ý là "lợi dụng cơ ḥi" ngày l̃ đ̉ làm cái gì đó

cám ơn M nhìu lắm, ŕt là hữu ích cho ti được học hỏi, sửa ng ta thì d̃ hơn mình vít ra mà ihihiii, nhưng mai ḿt, đừng ku ti ra nữa nhen, vít chung cho ai mún có ý kín thì có, ńu ti thích thì ti có ý kín, còn khng thì ti m th̀m đọc và học hỏi cũng okMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]