Re: Học tiếng Tây


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 14, 2019 at 19:07:29:

In Reply to: Học tiếng Tây posted by Nhị Ca on Jan 14, 2019 at 18:01:45:

Tui nhớ 2 câu thơ kiểu lục bát của 1 ông đội ngụi Tây học tiếng Việt
Và nói với người Việt,thế mà ai cũng hiểu

Cette hameau có cô c̣n gái jolie
Nay moi muô’n kết marie với nàng

(Trong làng này có cô c̣n gái đẹp
Nay tôi muốn kết hôn với nàng )Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]