Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bác Vịt (3)


Posted by htc ..156..216.14 on Mar 14, 2019 at 12:58:10:

In Reply to: Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bác Vịt (3) posted by áikhanh on Mar 14, 2019 at 12:55:54:

Chắc bột ngô khuấy nước hấp chin rồi cắt sợi hay cắt miếng ra chan nước canh/phở vô ăn ... chắc không ngon chị ơi :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]