Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bác Vịt (3)


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Mar 14, 2019 at 13:44:58:

In Reply to: Re: chuyến đi Sapa của vợ chồng bác Vịt (3) posted by htc on Mar 14, 2019 at 13:27:29:

Đó đó, cái miệng ăn nói tự do có khi cho ḿnh bị mấy "anh Công An" nựng đó htc.... ak "sợ" lắm...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]