V


Posted by Bờm ..73..13.174 on Mar 13, 2018 at 07:53:55:

ha ha ha ha


Posted by co ..45..75.12 on Mar 12, 2018 at 16:49:41:
In Reply to: Re: Cha posted by B on Mar 12, 2018 at 16:40:21:
THế sao Bờm khng gh qua v đường Nam Huỳnh Đạo, thch đấu với chưởNg mn Huỳnh Tuấn Kiệt đi, giống như Pierre Francois Flores thch đấu Hynh Tuấn Kiệt năm ngoi đ ...ahhahaha
---------

Tớ khng r v đường Nam Huỳnh Đạo nằm chỗ no
vả li phương tiện chuyn chở cũng khng dễ dng
đi lớ quớ lọt vo động của TBM thi` bỏ bu !

O^'i o^'i TBM o*i la` Nhi. Ca o*i !
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]