Re: MẤT HẠ VIỆN GHI DẤU CHIẾN THẮNG CỦA TRUMP


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 08, 2018 at 10:07:54:

In Reply to: MẤT HẠ VIỆN GHI DẤU CHIẾN THẮNG CỦA TRUMP posted by Ti on Nov 07, 2018 at 22:42:58:


Muốn ci chơi cho vui m mất th giờ qu.

Thi th cứ để "thời gian sẽ trả lời".

Thnh cng nhất của ng Trump đối với nhiều người trong cộng đồng người Việt ở Mỹ l gip họ qun mất xuất xứ của mnh.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]