Re: hn hay sui


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 08, 2018 at 10:13:29:

In Reply to: Re: hn hay sui posted by DG on Nov 08, 2018 at 10:03:24:


cai chị đ cũng lạ chứ,,,

DG chứ như tn chc tơi tận nh hi lun :):):) tn thich thanh long ... m chị cho nhieu hng vậy ??? hong ấy goi qua cho tn đi :):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]