Vu Vơ ...


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 15, 2019 at 11:28:44:

..... sighhhhhh
Thiệt t́nh th́ KT không ham căn nhà mới này, nhưng bx cứ quyết định mua , v́ căn nhà nầy đang nằm trở khu new Development , với 2 acres bx nghĩ vài năm nữa sẽ bán lại đuọc giá, mua mua bán bán KT mệt quá sigh .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]