không được cầm tay


Posted by tbm ..23..249.121 on Jan 15, 2019 at 12:44:31:

hôm kia đi ăn tiệc cưới, trong bàn tiệc bàn nhau về chuyện hẹn ḥ ngày xưa bên VN, trai gái đi chơi c̣n không được nắm tay, tôi buộc miệng "nói ǵ chuyện xưa, ngay bây giờ cầm tay vợ c̣n không được nữa là ..." Cả bàn Ồ lên "thật hở " và quay lại nh́n cô hx ḍ hỏi
Cô HX từ tốn chậm rải thong thả trả lời "muốn cầm tay vợ người khác th́ sao mà được " - hết ư luôn botạycom
😀😂🙂🥰Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]