Re: bán than


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 11:25:08:

In Reply to: bán than posted by Mây on Nov 08, 2018 at 10:55:55:

ngày xưa mẹ DG th́ hay như vầy khi DG chở mẹ đi chợ … hôm nay khong biết mua ǵ nấu cho mấy ông con trai ăn đây … c̣n bố DG th́ cái ǵ cũng nhờ DG nhưng tránh nhờ mấy ông con trai … có lần đi chợ với mẹ, hơi tức nên nói: sao con chưa bao giờ nghe mẹ nói hôm nay nấu món ǵ cho con gái ăn đây … mẹ DG mới nói: tại DG dễ ăn nên khỏi phải lo … nhưng DG chưa bao giờ giận bố mẹ

chuyện M … khong biết mẹ M bao nhiêu tuổi nhưng M nè, ḿnh so^'ng vị tha cho long thanh thản, chứ bực bội như mẹ M th́ M thấy mẹ M có sô'ng thanh thản không ? chuyện bố M bỏ mẹ M th́ cũng đă xong rồi, mẹ M bực th́ chỉ có ḿnh bà mệt và mệt the^m con cái ….. M có khuyên mẹ chưa ? chuyện đă qua, mẹ khong thây đổi đuọc ǵ th́ bỏ qua đi … mẹ nhắc tới th́ chỉ làm khổ mẹ thôi ….Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]