Re: bc Lz ... update chiện tnh 50 năm


Posted by tinh ..76..244.248 on Dec 05, 2018 at 09:14:40:

In Reply to: Re: bc Lz ... update chiện tnh 50 năm posted by honhoang on Dec 05, 2018 at 09:12:24:

black sheep nn có dịp là xin tạ ṭi anh ơi

tưởng bít là ng thánh nào chứ, ai dè ghẹo ti nhaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]