Re: Có ai có ǵ hay không ?


Posted by mḿnh ..107..216.153 on Mar 15, 2019 at 08:26:02:

In Reply to: Re: Có ai có ǵ hay không ? posted by ch on Mar 15, 2019 at 08:21:29:

hihi
Vậy là nhiều lắm á
Ḿnh tính ghi danh học kickboxing gần nhà ;) Mua gears đầy đủ hết rồi hihi
Nhưng c̣n ngại theo không nổi mấy người học tṛ mỹ lớn con cho nên chưa dám ghi danh hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]