Re: Sngggggggg


Posted by + ..172..25.128 on Nov 08, 2018 at 13:22:01:

In Reply to: Re: Sngggggggg posted by htc on Nov 08, 2018 at 13:03:44:

Khỏe hng htc? Sng bận qu chờii lun, tự nhin c 2 ci projects cho cuối năm m c vi người xin nghỉ vacation trước đ rồi, cn c mấy tuần nữa .. chắc phải mượn my thở phụ hihihi (đang bn than n 😛)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]