Re: bán than


Posted by Q ..104..198.136 on Nov 08, 2018 at 13:49:35:

In Reply to: bán than posted by Mây on Nov 08, 2018 at 10:55:55:

ừa thôi quên đi và move on, dù sao ḿnh cũng lớn rồi, nếu như ḿnh tha thứ được cho nhiều người sao lại không thể tha thứ cho chính mẹ đẻ của ḿnh
mẹ ḿnh cung không thương ḿnh, nhưng đó là fact rồi khôgn thay đổi được, không làm cho bà thương ḿnh được cho nên cứ vậy mà song thôi
đến từng này rồi ḿnh không question nữa, cũng không test coi bà có thương ḿnh hay không nữa, test bao nhiêu lầncũng the same result, test làm ǵMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]