Re: My & tinh


Posted by Lz ..107..116.91 on Jan 15, 2019 at 13:48:52:

In Reply to: My & tinh posted by Nhị Ca on Jan 15, 2019 at 12:02:42:

Sẵn để ti hỏi k bc My mấy chỗ:

- Khi ni "J'entends bien ce que tu aimerais me dire" th c phải dịch l "I listened well what you would tell me"? Nhưng m v n đ diễn ra rồi, chẳng phải đơn giản hơn để ni "I listened well what you told me"? Aimerais dng để chỉ "wish" (ci chưa diễn ra), trong khi ci "me dire" đ diễn ra rồi, right?

- Chỗ "Comme j'tais ravie de la recevoir" sao lại l "comme" m khng phải l comment?

- un cadeau du ciel? Ci expression ny hơi hiếm thấy. Con người m ni l mn qu của thượng đế? Tưởng tnh thương của cha (hay l ci đồ g) mới l mn qu, cn cha (hay con người) th phải l ange de Dieu? :)

- "Peu importe ce qui sest pass" khng c offer great contrast (or as much constrast) như mnh thường thấy. Sao lại "peu importe" m khng phải l "n'importe quoi"?

- "Tu l'as bien mrit."? You deserve it? God's blessings c deserve hay khng th Cha mới biết chứ sao bc biết?

- "Quelques mots pour te rvler combien tu es apprci." Phần trn nồng ấm, tới đy nghe hơi lạnh lng :) "Vi chữ cho ba biết ba được "appreciated" bao nhiu"? Sao khng l "mấy chữ ngắn ngủi khng đủ ni hết nỗi lng con dnh cho ba, my dear dearest papa"? :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]