Re: bn than


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 08, 2018 at 18:48:08:

In Reply to: bn than posted by My on Nov 08, 2018 at 10:55:55:

ha ha ha

Th ra bu của đằng khng thương con mnh rồi !
Đằng lại bất hạnh khi c b bu như thế !

Tnh cảnh đằng cũng thương tm nhưng phận lm con rng tha thứ v lo cho bu h !

Đừng như tớ v lo đam m tửu sắc nn hay bỏ b bu gi !

Ối i TBM nn lo cho bu nha nha !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]