Re: mẹ


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 10, 2018 at 09:01:03:

In Reply to: Re: mẹ posted by tbm on Aug 09, 2018 at 20:56:32:

d biết l mẹ khng biết g nhiều nhưng em thấy bỏ b lủi thủi 1 mnh thấy tội nghiệp qu nn hay sang với mẹ chủ yếu l clean up thay quần o cho mẹ, cho mẹ ăn uống khi anh trai khong c nh , ri nếu mẹ hỏi nhiều qu th em v phng bố em, nằm / ngồi xem phim hoặc log v đy 8 hoặc log v ha~ng work .... mẹ em cn đi đứng đuọc với chiếc xe đẩy nn khng cần phải theo st mẹMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]