Re: Đời !!!!


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 07, 2020 at 12:14:03:

In Reply to: Re: Đời !!!! posted by tn on Feb 07, 2020 at 12:09:25:

đng gồi, c Wẻng tnh xa như thế cũng tốt, nn cho n vo bảo hiểm của bố mẹ, đ sau ny n ra trường đi lm th c xe li với gi bảo hiểM thấp ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]