thu trăn trối


Posted by :) ..107..44.220 on Dec 05, 2018 at 11:37:08:


mưa về mùa lạnh cuối năm
nàng thu sắp chết trối trăn điều ǵ
giữa ngày tôi tiễn thu đi
lá vàng lác đác nắng th́ chẳng lên

tiếng nàng vẫn nhẹ dịu êm
qua đông xuân hạ là em trở về
chàng này cẩn thận chàng nhe
nàng xuân lại sắp sửa khoe xuân t́nh

:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]