Cuộc sống nào tốt hơn ?


Posted by KT ..107..75.19 on Dec 05, 2018 at 12:01:38:

1. Lớn lên quen 1 người rồi 1 vợ 1 chồng đồng lo cho gia đ́nh rồi cứ như vậy mà sống (DG)

2. Lúc con trẻ quen nhiều người , rồi chọn 1 người lập gia đ́nh rồi cùng nhau lo cho gia đ́nh rồi sống hết đời. (KT)

3. Có nhiều vợ (chồng) (n8) ???

Cuộc sống nào thích hợp với bạn hơn ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]