Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 13, 2020 at 22:24:15:

In Reply to: Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ posted by GS on Sep 13, 2020 at 21:44:46:

sao ngây thơ thế hả GS ? chỉ có người bị COVID-19 1 lần rồi sẽ bị lại tiếp, chứ ngưỜi chưa từng dính th́ chẳng bao giờ bị v́ sao ???? ..v́ nó có ở trong người của họ đâu mà bị ...

Flu virus đi theo mùa, chứ COVID-19 dựa theo mùa mà phát tăng ....sau này có vaccine và thuốc pḥng ngừa COVID-19 th́ COVID=19 sẽ không c̣n tồn tại và tái phát lại nữa, giống như Spanish FLu, nhưng FLu thường th́ vẫn c̣n tái phát dài dài theo mùa cho tới ngày tận thế ....bởi thế sự khác biệt giữa virút thiên nhiên và virút nhân tạo là thế đó, hiểu chưa em gái GS ?

Vaccine của Nga ra chỉ làm tṛ hề cho cả thế giới thôi, chứ Mẽo có thèm mua vaccine của Nga đâu nè, mà làm cho Donald đắc cử ?

ḿnh théc méc là nước Mẽo là nu*ớc tân tiến và có tiềm năng nhứt về môn sinh học, mà sao chưa thấy company nào chế ra được vaccine nhanh chóng trước ngày bầu cử để làm cho Donalđ thắng cử 1 lần nữa hỉ ...

Think harader GS ...:))))



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]