Re: Bắt phone hay là bắc phone


Posted by Đang học tiếng Việt ..104..192.50 on Nov 22, 2019 at 14:36:42:

In Reply to: Re: Bắt phone hay là bắc phone posted by Nhị Ca on Nov 22, 2019 at 14:34:13:

Bác NC có biet chổ nào khác kiểm chứng "ngon lành" hơn không? Bác giới thiệu dùm em, em cám ơn nhièu ạ!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]