Re: Lạ đời


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 05, 2018 at 12:28:48:

In Reply to: Lạ đời posted by TLN on Dec 05, 2018 at 12:19:47:

bữa đ chị ở nh nằm bẹp 1 đống m mặt cũng trang điểm như sắp đi ra đung ha? chi. ?? Em cũng khoi điệu lắm m chả biết cht ra lm sao cả nn thi đi lm, đi ra đung, đi party ton để mặt mộc . chỉ c đi đm cui, nhờ bạn cht sơ sơ thi, chứ khong dm cht nhiều, nhn khong quen

định đi xm chn my, sao ớn qu nn chưa dm điMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]