Re: Lạ đời


Posted by tinh ..76..244.248 on Dec 05, 2018 at 12:29:04:

In Reply to: Lạ đời posted by TLN on Dec 05, 2018 at 12:19:47:

sắp đi lau nguyn cái nhà mà dừng lại chơi với TLN chút thi lại bảo "post cũng ko ai thm trả lời lun" ihihi


gíng mình, chụp khng cười, mặt bình lặng như nước h̀ thù thì ngó được hơn nhe răng cười tít mắt, lúc đó 2 mắt bé tí xíu vì híp lại, và mặt thì bành ra như cái bánh bao lúc mới ra lò chưa có xẹp eheheeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]