Re: Cuộc sống nào tốt hơn ?


Posted by KT ..107..75.19 on Dec 05, 2018 at 12:44:01:

In Reply to: Re: Cuộc sống nào tốt hơn ? posted by :-) on Dec 05, 2018 at 12:37:15:

Cái đó là một cộng thêm việc nhà, nội trợ v.v :))
Người đàn ông sống một ḿnh khó hơn :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]