Re: Lạ đời


Posted by tinh ..76..244.248 on Dec 05, 2018 at 12:46:41:

In Reply to: Re: Lạ đời posted by TLN on Dec 05, 2018 at 12:42:40:

like dad like son, khg có ḷn con ng khác, thanks TLN

ở nhà he giỡn t́i đa nhưng ch̃ làm he nghim trang, nhn vin toàn ladies mỹ trắng xinh gái khg hà


năm nay thíu vợ ch̀ng cái cặp mà năm r̀i mình k̉ chuỵn :D

TLN ṿy là xinh lắm r̀i, đừng có mà đòi gì nữa ihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]