đại tẩu


Posted by My ..198..221.51 on Aug 10, 2018 at 09:20:41:

film ... nếu c ngy mai ... c điểm hơi v l ... c l c Cm trong film qu hiền lnh, dễ thương ... thường th con người bị ảnh hưởng bởi mi trường gio dục nhiều lắm ... c Tm ny được mẹ nung chiều ... th khng spoil nhiều cũng spoil t, kh m trở thnh c gi super ngoan hiền như vậy được ... :(

Đừng ni đến con ruột con ghẻ ... ngay cả con ruột thuần ty m con thương con ght th ci đứa con thương cũng thường ha theo cha mẹ m ăn hiếp đứa con ght đ ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]