Re: Tinh


Posted by tinh ..73..17.92 on Nov 26, 2018 at 13:36:25:

In Reply to: Re: Tinh posted by HA on Nov 26, 2018 at 13:31:37:

HA nghe ng ta nói về bà Camelia vợ thái tử Charles chưa? rằng Camelia khg đẹp nhưng nói chuyện cái là ng ta thích liền

Trời bù mất cái này được cái khác nha HAMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]