co !


Posted by Bờm ..73..180.33 on Dec 05, 2018 at 16:06:00:

ha ha ha

Đ lu khng thấy co v Ph Vn vo đy đấu lo !

Ring co, nghe ni về VN thế c tm ra được 1 vi tc di đại gia chịu chi
cho co lm ăn về 3D software chưa ???
Hy vo.ng ca'o dda'nh ba.i Amazon, ha. gu.c Apple, pha' sa?n Intel, tra' ba.i AT&T, dda'nh gu.c Microsoft ha' !

O^'i o^'i ca'o o*i la` Phu` Va^n o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]