Re: Từ V Đạo qua Văn Đạo


Posted by B ..73..180.33 on Dec 05, 2018 at 16:11:22:

In Reply to: Từ V Đạo qua Văn Đạo posted by Bờm on Dec 05, 2018 at 11:59:18:

ha ha ha

Topic của bi essay:
Why do you want to study at Bishop Feehan High School ?

Nghe ni director of admission sau khi xem bi luận văn, ni thằng Benjamin Yankee sẽ được nhận vo trường "because I like his essay !"
nếu transcript n c điểm cao v entance examine is good, họ sẽ cho scholarship !

Ối ối wait and see h !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]