Re: KT - tay đẹp


Posted by TLN ..172..17.69 on Dec 06, 2018 at 08:24:20:

In Reply to: Re: KT - tay đẹp posted by KT on Dec 06, 2018 at 08:16:31:

Tay TLN giờ xấu rồi KT ơi, lm việc nh nhất l việc nặng lm tay TLN nổi gn xanh ln rồi lm sao đẹp được chứ

Tay nhỏ em TLN cũng đẹp lắm, tay n nhỏ nhắn v trắng mịn ko nổi gn v n ko phải lm việc nhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]