Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 07, 2020 at 12:54:59:

In Reply to: Re: Viet Nam và Trung Quốc posted by anhkhachquen on Feb 07, 2020 at 12:47:34:

dạo này buon bán ế quá,, tui làm biếng làm,,, cứ lo chuyện virus hihihihihi,,,


ừ, khong nói cho nen bay giơ ` mới ra nông nổi này .... thằng doctor Li, nguoi đầu tiên share about this virus,, lúc đó nó noi voi tụi kia là virus này giống như SARS ngày xưa .... he bị cảnh sát bắt buộc kết voi giấy là nó đă đưa tin giả .......he mới chết 2 hom roi,,,, 34 tuổi .....

TQ noi chỉ chết mí nguoi trên 60 tuổi,, có nhieu bệnh lư khacg ... .trong khi thằng này moi co 34 tuổi là 1 bs mắt ..... mà bị nhiểm coronavirus và đuợc điều trị tại bệnh viện Wuhan ,,,, nhưng cũng chết queo ......
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]