Re: Người Tiều


Posted by k ..173..188.33 on Mar 08, 2019 at 10:43:41:

In Reply to: Re: Người Tiều posted by CP on Mar 08, 2019 at 10:05:26:

người Hoa gọi chị em của mẹ (d) l

ở VN ngy xưa c con m khng c chồng, người ta dạy đứa b gọi mẹ l "d" hay "chị" để trnh miệng lưỡi người đời

trong phim c b gọi mẹ l "y" chắc cũng v l do nyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]