Re: Q và TLN đúng là hồng nhan bạc mệnh


Posted by TLN ..172..17.69 on Dec 06, 2018 at 12:24:02:

In Reply to: Q và TLN đúng là hồng nhan bạc mệnh posted by :-{) on Dec 06, 2018 at 12:19:19:

NC đâu rồi ra sửa lưng cho bác râu đi hehehe

Câu hồng nhan bạc mệnh để chỉ mấy người đẹp chết yểu vắn số đó anh ấy ơi

C̣n người đẹp chuân chuyên th́ được gọi là hồng nhan bạc phận. Nhg thời nay người ta làm hồng nhan bạc triệu ko hà 🙃

Anyway, TLN th́ chưa được xếp hàng hồng nhan đâu, mà đâu thấy khổ chi đâu nè. Hồi c̣n có chồng mới khổ v́ bị đóng gông, giờ tháo gông tha hồ chyaj rông suốt ngay cũng chả sao mà khổ ǵ chứ heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]