Re: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh


Posted by Z ..174..130.138 on Dec 06, 2018 at 12:26:11:

In Reply to: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh posted by :-{) on Dec 06, 2018 at 12:19:19:

Khng phảI hồng nhan bạc mệnh bc ui
C lẽ hồng nhan lận đận đng hơn
Tui nghĩ bạc mệnh l nguời đẹp chết yểU th phảI ?!?!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]