Re: Q và TLN đúng là hồng nhan bạc mệnh


Posted by Lz ..107..108.72 on Dec 06, 2018 at 12:30:34:

In Reply to: Re: Q và TLN đúng là hồng nhan bạc mệnh posted by TLN on Dec 06, 2018 at 12:24:02:

Người này không phải bác Ria :) Bác Ria nh́n vào hai bác Q và TLN không bao giờ nói hồng nhan bạc mệnh. Có thể là "hồng nhan tri kỷ" nếu có gặp qua, chứ hồng nhan bạc mệnh th́ không bao giờ :)

Đúng không nhỉ bác Ria? :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]