Re: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh


Posted by B ..73..180.33 on Dec 06, 2018 at 12:34:09:

In Reply to: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh posted by :-{) on Dec 06, 2018 at 12:19:19:

ha ha ha ha

Tớ khng nghĩ l hồng nhan bạc mệnh
v ở xứ Mẽo ny cng xinh đẹp thường ca`ng giu sang hơn !

DDa(`ng y' co' the^? do*'t ca'c to'c da`i va` la`m cho ho. su*o*ng ho*n ha' !

Ối ối lz ơi l ba ru ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]