Re: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh


Posted by O(*_*)O ..207..219.36 on Dec 06, 2018 at 12:57:32:

In Reply to: Re: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh posted by TLN on Dec 06, 2018 at 12:24:02:

yep ... long nhi đu c g m khổ ....

nguời hay bn than ... lm cho nguời khc nghĩ mnh khổ ... chứ that ra ko c g gh gớm ht chon heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]