Re: chỉ để đây và không nói ǵ


Posted by Bờm ..73..180.33 on Sep 14, 2020 at 07:14:44:

In Reply to: Re: chỉ để đây và không nói ǵ posted by htc on Sep 14, 2020 at 06:03:54:

ha ha ha

Nhớ bầu cho người tài đức há !
C̣n bầu cho phe không ta th́ tớ sẽ oa oa không xịt á !

Ối ôi T.H ơi là HTC ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]