Đi làm vùng cháy


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Dec 06, 2018 at 14:00:57:


Hai hôm nay đi làm vùng cháy, thấy nhiều cảnh thật thương tâm, tội nghiệp các nạn nhân.

Có vài gia đ́nh người Việt. Một bà vừa bị cháy nhà vừa bị cháy tiệm. Bà nói:

"Nhà với tiệm tui gầy dựng lại được. Chỉ có cái cốt ông xă tui làm sao t́m cho ra?"

Chồng bà là quân nhân miền Nam hồi xưa, chết ở chiến trường, được đồng đội chôn tạm. Năm 1995 bà đă về VN ḍ t́m ra mộ chồng, bốc mộ, hỏa thiêu mang tro cốt đem qua Mỹ thờ ở nhà.

Nhà bị cháy. Cái tủ thờ cháy rụi tan hoang.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]