Re: mẹo vặt từ chanh


Posted by MSP ..64..120.178 on Mar 13, 2018 at 14:33:47:

In Reply to: mẹo vặt từ chanh posted by slh on Mar 13, 2018 at 14:26:49:

pha với x bng v lm sng kim loại th chưa thử qua

hay cắt to cho tụi nhỏ đi học ăn snack th MSP c nặn cht chanh v t muối, gọt vỏ xong bỏ v đ 5 pht, vớt ra bỏ zip lock tới trưa khg bị thm đen
chanh với nước bỏ microwave mấy pht cũng được, n sẽ thơm mi chanh v khi c hơi nước, lau cũng gip microwave sạch hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]