Re: đn b v gia đnh


Posted by CH ..104..192.111 on Feb 15, 2019 at 13:35:12:

In Reply to: Re: đn b v gia đnh posted by MSP on Feb 15, 2019 at 13:28:29:

Nấu ăn th ai nấu cũng được nhưng nấu nhiều v tm ti mn mới để thay đổi th chỉ c người thch nấu mới lm được :)
>>> Dng rồi, thấy mấy người thch nấu ăn mn g mới cũng hỏi hay l đon c g trong đ :)

Tr ăn cht th ok v hăng v chua . MSP sao rnh mấy mn Huế, mn ny hong phải ai cũng biết / thch .

Mn g c nước mắm l MSP hay n, chỉ ăn nước mắm đ pha chứ pure l khng c tn em :)
>>> :))) Khng nước mắm chớ chơi mắm nm thi hỉ
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]