Re: thanksgiving dinner


Posted by ch ..73..178.54 on Nov 22, 2019 at 19:40:49:

In Reply to: thanksgiving dinner posted by Q on Nov 22, 2019 at 19:28:13:

cũng hay . Q đem lm ruốc g ty ăn cũng ngon đo để . Ướp với bột nghệ, l chanh, ớt đem xo kh đi ăn mất mi g ty v ăn cũng ngon lắm .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]