Re: hy vọng cuối tuần 3 ngy vui vẻ


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 13:40:27:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngy vui vẻ posted by tinh on Feb 15, 2019 at 13:34:53:

DG chỉ thấy ng` mỹ khong hy sinh or chi.u cu*.c = ngui việt mnh

tỉ dụ như chuyện tinh kể con gi ong mỹ bị thiểu năng gởi v trung dda(.c bie^.t ở

ri thng boss ke^? ba m n nghỉ hưu, chưa 70t m n no'i cực qu v phải trng 2 chu ngoại m 2 nhc đ 8-9 tuổi , trời mới dị m n ni cực
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]