Re: thanksgiving dinner


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 22, 2019 at 20:16:28:

In Reply to: thanksgiving dinner posted by Q on Nov 22, 2019 at 19:28:13:

mnh c kế hoạch trng mom c g ăn nấy

hắn chắc sẽ tổ chức Thanksgiving ở nh DG v hắn v ba m hắn ở đ , DG rảnh th về tham giaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]