Re: Viet Nam và Trung Quốc


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 07, 2020 at 17:19:02:

In Reply to: Re: Viet Nam và Trung Quốc posted by tn on Feb 07, 2020 at 13:22:17:

đă nói rồi, trước đây họ đâu biết bao nhiêu người bị lây, có thể truoc day có at least 1 millions người test positive mà chính quyền TQ chưa có army control và bao vây Wuhan, nếu nói ra sớm th́ thiên hạ rối loạn, cháy tứ tung ra khỏi Wuhan và TQ th́ sao ? Lúc đó thảm hoạ nó sẽ ra sao ? Chi bằng họ dàn xếp army và lính trước rồi bắt đầu truyền thông ...

Nếu bịnh này xảy ra trong nước Mẽo, cô Wẻng nghĩ tụi Mẽo sẽ handle ra sao ? Better than China ????Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]