Re: lm sao mnh biết mnh bị cancer


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 04, 2018 at 19:09:09:

In Reply to: Re: lm sao mnh biết mnh bị cancer posted by DG on Oct 04, 2018 at 18:40:04:

DG co' hay u?i ddo^` hong ????


tn c 3 nhc, cộng thm đồ của chng đi lm, đi chơi golf nen nhiều .... giặt, sấy, xếp & treo ln cho cả nh cũng đủ hết giờ ... may l tn hong c ủi a'''' :):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]