Re: credit score ?


Posted by lv ..104..254.26 on Aug 10, 2018 at 11:30:46:

In Reply to: Re: credit score ? posted by áikhanh on Aug 10, 2018 at 11:26:03:

Thanks chị ak, nghe nói là ḿnh co-sign cho ai đó mà họ không trả hay trả trễ cũng ảnh hưởng tới credit của ḿnh luôn, đúng không chị ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]