xong


Posted by DG ..71..171.232 on Jan 22, 2021 at 16:12:52:

cuối cng khong lấy đuọc toa v luật mới đổi 2021, trn thẻ medicare, medical khong c tn bc sĩ th khong đi khm bs đ đuọc m chồng phải trở lại bc sĩ cũ đi hồi 2015 phải chờ sau tết mới c hẹn v đuọc d mnh ni hết thuốc chị lm ở đ ni: bc trở lại l bệnh nhn mới v hồ sơ qu 5 năm nn phải check ny check nọ truc khi cho bc thuốc chứ khong thể k toa li`n cho bc đuọc

chắc hắn sẽ bỏ $300-$400 ra mua thuốc cho mẹ hắn uống, nhớ 1 lần mẹ hắn mất thuốc, khong refill đuọc trong vng 2 tuần, hắn phải mua thuốc = cashMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]