Re: What percent of people in the world are vegetarian?


Posted by Ra m ..172..43.156 on Sep 09, 2018 at 19:48:40:

In Reply to: Re: What percent of people in the world are vegetarian? posted by honhoang on Sep 09, 2018 at 19:37:48:

Nếu ni thế th những bi Ra m viết cũng phải c gi trị tương đương như những tr tn tỉnh bốc pht nhn thế, đơn giản vậy đ, đại khi vậy đ hh!
Hy nhn vo sự thật đơn giản:
đa số ăn mạng, thiểu số dn mạng ăn chay - th người ăn chay viết bi c tnh cch thin về lối dinh dưỡng chay, hy để cho họ tự do tối thiểu v đừng tỏ ra v cảm đến mức chn p th chẳng hay ho g, đng khng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]