Re: hôm nay


Posted by KT ..107..97.78 on May 18, 2020 at 21:13:54:

In Reply to: Re: hôm nay posted by Q on May 18, 2020 at 21:08:36:

Hôm nay là ngày Q đi làm lại à, rồi mấy U23, U30 có làm hăng nầy chung với Q không
Cả tuần nay KT mỗi ngày là chừng 1 giờ, c̣n lại th́ toàn là ngồi chơi không hà, ngồi không thấy ngày dài dể sợ, hên là có VS nếu không chắc chán chếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]