Re: tn ơi, thi rồi!


Posted by :{ ) ..73..167.189 on May 14, 2019 at 15:59:07:

In Reply to: Re: tn ơi, thi rồi! posted by tn on May 14, 2019 at 15:51:37:


Trời đất! Bc nớ cn biết ma quạt?

Ci chi chứ vừa mặc o tứ thn đeo khăn mỏ quạ vừa nhn nhẩy ma quạt th ti lại cng chịu thua.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]